Grifin

UBYTOVANIE

Adresa:Petőfiho, 943 01 Štúrovo
mob.: 0908 754 158, 0910 333 989
e-mail: info@grifin.sk, web: www.grifin.sk