VIDA strešné centrum

STAVEBNÍCTVO

VIDA strešné centrum
Komenského 330
943 01 Štúrovo

Mob.: 0915 441 258

Tel./Fax: 036/ 752 21 44
e-mail: norbert.vida@azet.sk

web: www.vida-eu.sk